Omslag

Het werk op het omslag van 'Vrouw aan de piano'

is van de hand van de Amerikaanse impressionist

William Merritt Chase (1849-1916): 'The Keynote' (1915).

Lees op de blog Notities van een amateurpianiste

meer over de keuze voor dit werk.